Она кога имаш другарка пират

Лесно се препознава

Блузе за фрлање бубрези

Бубрезите ги прогласуем за умрено!

Ќе ни треба репете!

Многу сме гладни…

Забелешка на место!

Ексик од овие лекториве 🙂

За да имаш добар плод, треба да имаш и добро ѓубриво!

Современи агроеколошки технологии